TS_HL06

2,700,000.00

Mỗi cánh tủ đều có khóa riêng biệt và các ngăn biệt lập rất tiện lợi cho việc lưu trữ các loại tài liệu sổ sách khác nhau.

Bên phải tủ tài liệu TLS3B2K là cánh tủ tôn lớn khóa kín có thể lưu trữ các loại tài liệu quan trọng và lâu dài.

Phần dưới là 2 cánh tủ kín với khóa riêng biệt rất tiện cho lưu trữ các loại hồ sơ kín, hóa đơn lẻ riêng biệt.

Danh mục: